burun estetiği için uygun adaylarBurun estetiği ameliyatı yüzün genel görünümü üzerine baskın etkisi olan bir ameliyattır. Yüzün bütün olarak şeklini değiştirmese de, yüze daha güzel, daha çekici hava katabilir. Burun şekli ya da yüz görünümü nedeniyle öz güven kaybı olan kişiler için güven kazandırıcı niteliktedir. Burun ameliyatı, bu niteliğinden dolayı, yüzünüzün şeklinin ve ifadesinin değişeceği ya da kaybolacağı, yüzün bambaşka görünüm kazanacağı, yüzünüzün mükemmel ve kusursuz bir hal alacağı, hayallerini kurduğunuz yüz ve burun şekline kavuşacağınız, insanların size daha ayrıcalıklı davranacağı, hayatınızda her şeyin daha iyiye, daha güzele gideceği şeklinde yorumlanmamalıdır. Ameliyat adayları, her şeyden önce kendisini ameliyat olmaya sevk eden nedenleri analiz etmeli, ne tür bir beklenti içinde olduğunu düşünmelidir.

Burun estetiği düşünen kişide kişilik gelişimi önemli!

Ameliyat için uygun adaylar, ameliyattan mucizeler beklemeyen, kusursuzluk ve mükemmeliyet arayışında olmayan, gerçekçi düşünen ve gerçekleri idrak edebilen, o anki burun şeklinden daha iyisini, daha güzelini kabullenebilecek olgunluğa ve bilince sahip olanlardır. Klasik olarak SIMON tipi hasta grubu, yani açılımı: S:Single (Bekar), I:Immature (Henüz zihinsel olgunluğa ulaşmamış), M:Male (Erkek), O:Overexpectant (Gerçek ötesi ve aşırı beklenti sahibi), N:Narcissistic (Narsistik kişilik özelliğinde olan) özelliklerini üzerinde taşıyan adaylar, rinoplasti için uygun aday niteliğinde değildir. ABD’de estetik cerrahlar ile psikologların yapmış olduğu ortak bir çalışma sonucu, saymış olduğum bu beş özellikten ikisine sahip hastaların yarıya yakın bir kısmı, üçüne sahip hastaların ise yarısından fazlasının, yapılan ameliyatın kendileri için memnun edici olmadığı saptanmıştır. Bu nedenle burun estetiği adayları için her şeyden önce bedensel ve zihinsel gelişimin tamamlanması beklenir.

Burun estetiği kaç yaşında yapılabilir?

Bu kriterler göz önünde bulundurulduğunda, rinoplasti ameliyatı yaşı olarak 17-18 yaşından itibaren her yaşta yapılabilir. Ameliyat olmak isteyen kişinin, ameliyat kararını, etrafındaki insanların eleştirel, teşvik edici ya da engelleyici etkisinden sıyrılarak, tamamen kendi özgür iradesiyle alması, bunun sonucu ameliyat olması gerekir.

Burun, bakışların odaklandığı bir noktada olduğu için, şekli açısından eleştiriye en fazla maruz kalan bir organdır. Burun şeklinde gerek gelişimsel şekil bozuklukları, gerekse darbeler sonucu oluşan travmatik deformiteler göze batıcı bir etki oluşturur. Kişi burun şekliyle ilgili eleştirilere, esprilere, alaycı nitelikte sözlere maruz kalır. Çevre tarafından oluşturulan bu etkiye ancak kişiliği oturmuş, ruh sağlığı yerinde, sağlam karakterli kişiler göğüs gerebilir. Henüz bekar olup da kendisini karşı cinse beğendirme kaygısı olan, gerek sosyal hayatında gerekse iş hayatında daha iyi bir konuma ulaşma gayreti içinde olan kişilerin, sosyal kabullendirme dürtüsü ile burun ameliyatı olma eğilimi daha fazladır. Gerek iş hayatında, gerek sosyal hayatında doyuma ulaşmış, mutlu bir evliliği olan bir kişi sahip olduğu öz güvenden dolayı burun şekli ile ilgili kusurları gözünde büyütmez.

Burun estetiği için uygun adaylar, ideal olarak, genel sağlık durumu iyi, bedensel ve zihinsel olgunluğa ulaşmış, herhangi bir ruhsal sağlık problemi olmayan, sağlıklı olarak düşünebilen, karar verebilen, gerçek ötesi ve mucizevi beklentileri olmayan, burnunda gerçekten görünüm ile ilgili estetik, ya da burun tıkanıklığı gibi fonksiyonel problemi olan kişilerdir.

Gerçekçi beklenti sahibi olmak gerek

Davranış bilimleri içinde yer alan, beden dismorfik bozukluğu olarak adlandırılan durumlarda, bedensel görünüm ile ilgili olarak gerçekte var olmadığı halde, bir kusur var olduğu zannedilebilir ya da var olan bir kusur, olduğundan çok daha büyük bir problemmiş gibi algılanabilir. Bu tip kişiler, kendisini algılayış biçiminin yanlış olduğunu asla kabul etmez. Burun, bu tür psiklojik rahatsızlıklara en sık konu olan organlardan biridir. Burnunda hiçbir kusur olmadığı, ya da göz ardı edilebilecek derecede kusur olduğu halde, gerek ameliyat öncesinde, gerekse ameliyat sonrasında olmayan ya da göz ardı edilebilecek derecede var olan kusur, kişi tarafından abartılarak büyük bir sorun haline getirilebilir. Bu durum ameliyat sonrası olmuşsa, bu sorun doğrudan doktora da yansıtılır. Bu sebeplerden dolayı ameliyat adayları, doktorlar tarafından titizlikle seçilir. Doğrusu da budur.

Burun ameliyatlarında alınacak sonucun hastayı memnun ve mutlu edip etmeyeceği bu faktörler dikkate alınarak öncesinden hissedilebilir. Ameliyat açısından uygunluk kriterlerine sahip bir adaya, cerrahi ve bilimsel prensiplerden taviz vermeden burun ameliyatı uygulandığında alınacak sonucun başarısı üzerine hiç kimsenin kuşkusu olamaz.

Paylaşmak güzeldir, hayat paylaştıkça güzelleşir...

SİZİN YORUMUNUZ ?

Yorum (gerekli)

-

Ad (gerekli)
e-posta (gerekli)